• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Jideströms Trädgård & Fastighetsservice AB: 011-170270 - Nordisk Hiss: 011-238430

Sophantering

Home » Medlemsinformation » Sophantering

Sophantering i Miljörummet

GROVSOPOR
Grovsopor måste varje medlem eller hyresgäst själv ta ansvaret för och att lämna till ex Returpunkten.

WELLPAPP
Föreningen tar hand om små kartonger. Styrelsen har även ökat antalet tömningar p.g.a. att det har blivit större volymer.
Stora wellpappkartonger måste Du själv köra till Returpunkten eller lagra dem tills städcontainer finns på plats på gården, som finns två gånger per år i samband med aktivitetsdagen.

KARTONGER
Mjölkkartonger, leksakskartonger m.m. skall vikas ihop innan de kastas i avsedda kärl. Tänk vänligen på att vika ihop kartongen. Föreningen betalar betalar efter volym.

BRÄNNBARA SOPOR
Skall läggas i avsedda kärl.

PLAST
Skall läggas i avsedda kärl.

GLAS
Skall läggas i avsedda kärl. Tänk på att föreningen har olika kärl för färgat och ofärgat glas.

TIDNINGAR
Tidningar och reklamblad/trycksaker skall läggas i avsedda kärl. Kuvert skall INTE sorteras med tidningar. Kuvert sorteras som brännbar då de innehåller klister.

KAMERA
Föreningen har efter motion och beslut av stämman installerat en kamera i Miljörummet på grund av misskötsel av detta.
Vid allvarliga miljöbrott mot miljölagen eller kommunens regelverk kan videomaterialet kontrolleras av styrelse eller polis.

Vid fel hantering av avfall i miljörummet kommer styrelsen påtala detta för medlemmen eller hyresgästen.
Miljöbrott kommer alltid att anmälas till Polisen för utredning.