• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Jideströms Trädgård & Fastighetsservice AB: 011-170270 - Nordisk Hiss: 011-238430

Renovering

Home » Medlemsinformation » Renovering
Information om renovering 2013–11–11

Regler vid renovering & ombyggnationer

Kontakta alltid föreningens styrelse innan Du påbörjar en större ombyggnad.

Ombyggnad av kök:
Kort beskrivning skall lämnas till föreningen.

• Förändring av el och vatten skall göras yrkesmässigt.
• Avloppssystemet får inte ändras
• Installeras en fläkt (motordriven) ovan spisen får den inte kopplas direkt till ventilationssystemet. I så fall kommer ventilationssystemet störas!
• Störande ljud från borrning, sågning, mm får ske under de tider som finns beskrivna i ”Information till boende”
• Information till grannarna skall ske genom t.ex anslag i trapphus
• Avfall, mm från ombyggnationen skall lämnas till Returpunkten (Kommunen)

Ombyggnad av badrum:
Kort beskrivning skall lämnas till föreningen.

• Regler för tätskikt, mm måste följas
• Förändring av el, som installation av jordfelsbrytare, skall göras yrkesmässigt.
• Förändring av VVS skall detta göras yrkesmässigt.
• Om golvbrunnen är original, måste den bytas vid renovering av badrum. Föreningen står för kostnaden för att byta den, men inte för den delen av kostnaden för att flytta den till en annan plats i badrummet.
• Förkommer fuktskador, skall dessa åtgärdas.
• Förändring av ventilation får inte göras. Installation av PAX-fläkt eller liknande får inte ske.
• Störande ljud från borrning, sågning, mm får ske under de tider som står nedan.
• Information till grannarna skall ske genom t.ex anslag i trapphus
• Avfall, mm från ombyggnationen skall lämnas till Returpunkten (Kommunen)

Inglasning av balkong:
Om du har dessa funderingar, kontakta styrelsen.
Föreningen har för närvarande byggnadslov för att glasa in balkongerna.

Ombyggnadstider:
Vid ombyggnationer uppstår det som regel buller. Störande ljud från borrning, mm bör göras under dagtid, eftersom ljudet fortplantas mycket genom byggnadsstommen.

Därför gäller följande tider:

  • Vardagar: 08.00–19.00
  • Helger: 10.00–14.00
  • Fredagar och dag före röd dag 08:00 – 17:00

Parkering
Parkering på vägen runt Innergården får endast vid i och utlastning. Annars skall entreprenörens bil stå på innergården mellan de gula husen.