• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Jideströms Trädgård & Fastighetsservice AB: 011-170270 - Nordisk Hiss: 011-238430

Brandskyddsinformation

Home » Brandskyddsinformation

Det systematiska brandskyddsarbetet är en viktig del av bostadsrättsföreningen Barkens arbetsmiljöarbete. För att kunna bedriva ett effektivt brandskyddsarbete är det viktigt att alla boende är väl informerade om brandskyddet samt medvetna om sin skyldighet att se till att inga brandrisker uppstår i fastighetens utrymmen och att utrymningsvägarna är fria från föremål som kan hindra eller försvåra utrymning.

Här finner du en nedladdningsbar version av brandskyddsinformationen,

Brandskyddsinformation med Handlingsplan