• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Personliga Utlägg

Home » Personliga Utlägg

Rutin för personliga utlägg 

Personliga utlägg skall redovisas på Riksbyggens blankett för Utlägg/Handkassa.

Utläggen skall verifieras med kvitton.

Redovisningen skall verifieras av två ledamöter i styrelsen, som inte har gjort utläggen.

Originalet skall lämnas till Riksbyggen.

Kopia skall skickas till intern revisorn.