• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Hyra föreningslokal

Home » Medlemssidor » Hyra föreningslokal
Uthyrning av föreningslokal – 2013-12-13

-Bakgrund
Föreningen har en samlingslokal på Kungsgatan 32, som delvis hyrs av pensionärsföreningen SPRF under vardagstid.

Medlemmarna i vår bostadsförening kan hyra lokalen på vardagskvällar och under helger.

-Regler
Lokalen för endast användas för privat bruk och ingen kommersiell verksamhet får ske.
Lokalen får inte användas för politiska möten.
I lokalen får max 100 personer befinna sig ur säkerhets skäl.
Den som hyr lokalen är ansvarig för att obehöriga inte får tillträde till lokalen.
Kontroll under pågående aktivitet kan ske av någon i Styrelsen för föreningen eller den i föreningen, som är ansvarig för uthyrningen.
Rökning i lokalen eller i entrén är inte tillåtet.
Lokalen får användas till 23.00 under söndag till torsdag och 24.00 under fredag och lördag.
Lokalen skall städas efter.

-Lån av utrustning
I lokalen finns bord, stolar, porslin, mm till utlåning. Däremot får inte utrustning som ägs av pensionärsföreningen användas.
Skadegörelse på utrustning måste anmälas och ersättas.

-Kostnad
Dispositionsavgiften är 500 kr, vilket återfås när allt är återställt och nyckeln har återlämnats.
Hyran för lokalen är 500 kr för dagtid (1200 – 1800) och för vardagskvällar samt 1000 kr för helt dygn under helger.
Hyran inklusive dispositionsavgiften betalas till konto: PG-nr: 279807-2, Märkning: RB-33028, skriv ”uthyrning av föreningslokal, datum och namn”.

-Bokning av lokalen, mm
Bokning av ansvarar Stefan Vist med telefon 0732- 436607. Genom vederbörande fås också nyckeln till lokalen. Detta kontrakt skrivs på av den som hyr lokalen.