• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Valberedningen informerar

Home » Valberedningen informerar » Allmänna Nyheter » Valberedningen informerar

Valberedningen informerar

Nu är det snart dags för föreningsstämma i BRF Barken den 26 oktober klockan 19.00 på Malko Bar & Kök, Kungsgatan 30. För dig som kanske är nyinflyttad eller tidigare inte tagit dig tiden till att sätta dig in vad årsstämman, styrelsen eller valberedningen gör eller är för, kommer här lite information.

Vad gör man på årsstämman?
Under årsstämman genomgås föreningens årsredovisning och det finns möjlighet till att ställa frågor om nyckeltal och resultat. De motioner och propositioner som inkommit till styrelsen under året genomgås och diskuteras. Styrelsen kan yrka bifall eller avslag för det förslag som genomgås men det är alltid medlemmarna som röstar för eller emot. Din röst är viktig!

Styrelsen
Styrelsens uppdrag är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och att andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsemedlemmarna är förtroendevalda av medlemmarna och representerar föreningen. Att vara medlem i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet så det är viktigt att man som styrelsemedlem känner sig engagerad och är beredd att lägga tid och energi på uppdraget. I vår förening träffas styrelsen ca. en gång per månad under en vardagskväll.

Valberedningen
Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till stämman (medlemmarna) för nya förtroendevalda till årsstämman. Valberedningen söker därför kontinuerligt efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen och arbetar på förtroende från föreningens medlemmar. Glöm inte att din röst är viktig och avgör vem/vilka som representerar föreningen.

Vad kan jag bidra med?
Vi har 135 lägenheter i föreningen med ett stort urval av kompetens hos våra medlemmar, men tyvärr hinner vi inte lära känna er alla under aktivitetsdagar eller i förbifart på gården. Känner du dig intresserad eller nyfiken och gärna vill veta mer eller tror dig kunna bidra med kunskap eller erfarenhet till föreningens ledning så tveka inte på att höra av dig! Valberedningen ser gärna kvinnliga sökande för att medlemmarnas mångfald ska representeras i styrelsen, men uppmanar alla intresserade att ta kontakt.

Skriv några rader om dig själv och skicka ett meddelande via kontaktformuläret.

Hoppas vi ses på årsstämman!