• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Styrelsen

Home » Om Föreningen » Styrelsen
Styrelsen
Kontaktinformation till styrelsen finner du under kontaktsidan.

Per Undén
Ordförande
Niklas Levander
Vice ordförande
Suzana Petrovic
Sekreterare
Jenny-Ann Edson
Ledamot
Lars Qvarfordt
Ledamot
Lars Tauberman
Ledamot
Henning Hellstrand
Suppleant
Per Malmström
Suppleant
Riksbyggen
Mattias Hallström
Ledamot
Alisa Kazlagic
Suppleant
Revisorer
Tommy Johansson
Internrevisor
Hans-Göran Svensson
Revisorsuppleant
Valberedningen
Hannah Malzoff
Valberedare
Anders Cedgren
Valberedare
Yvonne Karlsson
Valberedare
Webbredaktion
Hannah Malzoff
Webbredaktion
Hemsideredaktör.