• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Styrelsen

Home » Om Föreningen » Styrelsen
Styrelsen
Kontaktinformation till styrelsen finner du under kontaktsidan.

Per Malmström
Ordförande
Niklas Levander
Vice ordförande
Johanna Strömberg
Sekreterare
Lennart Olsson
Ledamot
Mona Salehi
Ledamot
Hans Göransson
Suppleant
Birgitta Persson
Suppleant
Riksbyggen
Mattias Hallström
Ledamot
Alisa Kazlagic
Suppleant
Revisorer
Tommy Johansson
Internrevisor
Hans-Göran Svensson
Revisorsuppleant
Valberedningen
Hannah Malzoff
Valberedare
Anders Cedgren
Valberedare
Yvonne Karlsson
Valberedare
Webbredaktion
Mikael Hild
Webbredaktion
Hemsideredaktör.