• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Styrelsen

Home » Om Föreningen » Styrelsen
Styrelsen
Kontaktinformation till styrelsen finner du under kontaktsidan.

Per Malmström
Ordförande
Mikael Hild
Vice ordförande
Rickard Andersson
Sekreterare
Niklas Levander
Ledamot
Lennart Olsson
Suppleant
Hans Göransson
Suppleant
Birgitta Persson
Suppleant
Riksbyggen
Mattias Hallström
Ledamot
Sanna Grammatikos
Suppleant
Revisorer
Dino Plecic
Internrevisor
Hans-Göran Svensson
Revisorsuppleant
Valberedningen
Ted Johanssonh
Valberedare
Anders Cedgren
Valberedare
Hannah Malzoff
Valberedare
Webbredaktion
Mikael Hild
Webbredaktion
Hemsideredaktör.