• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Garage

Home » Medlemssidor » Garage
Garaget – Allmän information – 2016-03-04

Allmänt

I garaget finns det 53 platser för bilar. Dessutom finns det 6 platser för motorcyklar, mm. Eftersom platserna är begränsande, så finns de regler och kölista. Kölistan administreras av föreningen. Om du vill ha en garageplats, kan du ställa dig i kö genom att anmäla det till föreningen.

Regler

Varje medlem/lägenhet kan bara ha en garageplats
Andrahandsuthyrning får inte förekomma

Nycklar och doser för garaget

Som hyresgäst i garaget får 2 nycklar till garaget av RB.

Dessutom kan du mot en depositionsavgift på 500 kr få tillgång till en fjärrkontroll, som öppnar garageporten. Fjärrkontrollen kan hämtas hos garageansvarig efter att du har betalt depositionsavgiften.

  • Betalningen skall till Riksbyggen postgirokonto 27 98 07-2.
  • Skriv i meddelanderutan – kto 2423, RB 33028
  • Glöm inte att ange namn och lägenhetsnummer samt att deposition gäller dosa 6A

Dessa skall lämnas igen till föreningens garageansvarige omedelbart, när kontraktet är avslutat. Det är nämligen, så att nästa hyresgäst behöver dem. Depositionsavgiften betalas tillbaka. Vid borttappande av nycklar till garaget kommer föreningen att ta ut 500 kr per nyckel.

Övervakning av garaget.
Föreningen har uppdaterat kameraövervakningen i garaget. Om något har hänt i garaget, skall styrelsen bli informerad omgående för att kunna säkra bevis. Inspelningstiden är ca 10 dagar.

Föreningen kan inte garantera att inget kan hända.

Garageportens funktion
Garageporten öppnas med nyckel eller fjärrkontroll. När garageporten öppnar eller stänger börjar lampan blinka någon sekund innan. Garageporten vaktas av två ljusstrålar, en på utsidan och en på insidan. I stängningsautomatiken har en passagekontroll installerats, vilket innebär att någon ljusstråle måste brytas för att portens stängningsautomatik skall aktiveras. Om någon av ljusstrålar är bruten, kommer garageporten hållas öppen eller om den är på väg att stängas, kommer porten att åter att öppnas. Reaktionstiden kan vara någon sekund. Garageporten är också utrustad med klämskydd, vilket gör att porten åter öppnas, om något är i vägen. Garageporten är öppen minst 10 sekunder.

Besiktning av garageporten
Garageporten skall enligt lag besiktigas av en auktoriserad besiktningsfirma vartannat år, för att kontrollera säkerhetsfunktionerna på garageporten. 

Brandsäkerhet inom garaget
Det finns två utrymningsvägar från garaget, en mot Luntgatan och en mot Sandgatan.
Föreningen har utrustat garaget med 2 st brandsläckare i händelse av brand.
Lagring av brandfarliga varor som däck, gasol, drivmedel mm, är förbjudit i garaget på grund av den ökade brandrisk som det innebär.

Renhållning i garaget
Föreningen sopar golvet i garaget 2 gånger per år. Anslag sätts upp, när det kommer att ske. Hyresgästen, skall vid rengöringstillfället flytta ut bilen, mc från garaget för att städning skall kunna ske.

När det är vinter
Under vintersäsongen har vi då och då problem med snö och is vid garageporten. Du måste hjälpa till att hålla rent där från snö och is. Det spar både pengar och problem.

Frågor, mm till föreningen angående garage
Du kan alltid nå föreningen via kontaktformuläret här på hemsidan.