• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Fastighetsservice: 0771 -330 300 - Nordisk Hiss: 011-238430

Energirapport 2016 Kvartal 1

Home » Energirapport 2016 Kvartal 1 » Energirapporter » Energirapport 2016 Kvartal 1

 

 

El

Energirapport 2016-1

Kurvan ovan visar hur årsförbrukningen utvecklas varje månad.

Elförbrukningen minskar fortfarande per månad genom kontinuerligt förbättringar genom att installera effektivare utrustning, som lampor, fläktar, när tillfället ges. Den senaste förändringen var att tvättmaskinerna i tvättstugan på Sandgatan 24D kommer att använda varmvatten i stället för att värma upp vatten med el.

Föreningens pris på elen är nu ca 1,25 kr/kWh med både förbrukningen och nätavgifterna inkl skatt och moms. Detta betyder att föreningens kostnad för el har sjunkit med nästa 200 000 kr per år under en 5 år period till drygt 300 000 kr innevarande verksamhetsår.

 

Vatten

Vatten 2016-1

Förklaringen varför vattenförbrukningen sjunker är okänd. Antingen är det många små faktorer, som bidrar till det eller var det byte av vattenmätaren maj 2014. Skillnaden mot 2013 är ändå anmärkningsvärd. Varje m3 vatten kostar 21 kr. Föreningens kostnad är drygt 300 000 kr per år eller nästan lika stor som kostnaden för el.

Fjärrvärme

Vatten 2016-1

Förbrukningen av fjärrvärme är starkt beroende på hur vädret är. Är det kallt ute och blåsigt stiger förbrukningen radikalt. Priset per kWh stiger varje år med drygt 3%. Kostnaden för fjärrvärmet är ca 1 000 000 kr per år.

För uppvärmning av varmvatten förbrukas det ca 300 000 kWh per år och resten går till att värma lokalerna och lägenheterna. Troligtvis finns det en potential till besparing. Vid senaste OVK-besiktningen har förbättringar på ventilationen upptäckts, som successivt kommer att åtgärdas.

Undercentralen för fjärrvärme måste bytas inom en snar framtid på grund av åldersskäl. Förhoppningsvis skall det leda till lite besparingar.